Opdateringer

2. juli 2020

Det var helt hyggeligt at være tilbage, og jeg har rodet videre og kan nu præsentere brokkassen Lidt af hvert. Det er mest gamle travere men også nye indslag, og mere er på vej. Du er velkommen med bidrag, hvis du støder på noget fra skoletiden i dine gemmer. Aktuelt kunne jeg tænke mig at låne et udfyldt skoleskema og en poesibog (hed det vist).

Mogens


11. maj 2020

Version 2.0! Velkommen til det opdaterede Real66. Den gamle version bar tydeligt præg af at være designet i begyndelsen af 0'erne, hvor Internettet ofte blev tilgået med hylende telefonmodem og hvor skærmene havde ringe op­løs­ning.

Da verden lukkede corona-ned, fik jeg rigelig med tid i overskud, og her i begyndelsen af maj har jeg så brugt et par timer dag­ligt på pro­jektet. Det er gået glat og gelinde. Alle billeder er lavet igen i bedre kvali­tet, det er blevet væ­sen­ligt hurtigere at navigere rundt, ikoner til navi­ga­tion er alle hånd­prik­kede påny, og desig­net har fået et let løft, sta­dig uden pop­smar­te koder - det er en absolut kemi­kalie­fri hjem­me­side...

...og så fik jeg endelig tilføjet billederne fra vores 50-års kom­sam­men for (suk) fire år siden.

Mogens