Andragendet imødekommet...

Inden jeg (Mogens) kom til Hørsholm i 1960, boede jeg med min familie nogle måneder hos min farfar i Farum, mens vo­res kom­mende lejlighed på Gasværksvej blev færdig­bygget. Jeg gik midlertidigt i Farum Skole, men det var ikke prak­tisk for min storebror, som skulle tage real­eksamen den efter­følgende sommer (efter fire år i mel­lem­skolen). Skole­kom­mis­sionen skulle godkende, at han kunne begynde på Hørsholm Skole, inden han var flyttet til kom­mu­nen, og her er så det smukke svar på ansøgningen: