Finn O. Tofte  1926-2017


I foråret 2014 var Lars og Mogens på besøg hos Tofte i hans hjem på Vallerød Banevej. Vi meldte vores an­komst med halv­anden times varsel (god tid til evt. at skifte skjorte, ikke tid nok til hoved­ren­gøring) og blev taget vel imod. Fruen kunne med beklagelse ikke være med, hun skulle holde sine hvile­tider, men hun havde sørget for kaffen, og vi havde selv kage med.

Trods sine 87 år og det halve århundrede, der var gået, havde han styr på, hvem vi var, og det blev et par spæn­den­de og fas­ci­nerende timer. Tofte var stadig levende engageret i verdens gang og havde meninger om og holdninger til det meste. Blandt mange emner kom vi også ind på under­vis­nings­politik, og det talte han stadig om med stor pas­sion.

Fra dansktimerne husker vi hans gennemgang af moderne digte, og han fortalte om de kurser, han sammen med Magaard havde taget i sin fritid for at kunne følge med og formidle videre. Nogle af digtene var ret avancerede, og de var ofte dystre og udtrykte stor be­kym­ring for frem­tiden. Det var jo en pe­ri­ode i atom­våb­ne­nes skygge, og det var en bekymring han dengang meget åben­lyst selv bar på.

Et rigtig fint besøg, og en dejlig oplevelse af, hvordan man også kan være i så høj en alder. Der er håb for os andre...