Tougaard fra en ny vinkel

Vores lokale slikpusher, købmand Tougaard, dukker her op i en ny sammenhæng. Sidst i 20'erne (at dømme efter radiomodellerne) er han lærling i Foto-Magasinet på Rungstedvej 19. Inde­haveren er foto­graf, men trods butikkens navn er det radioapparater, der dominerer vare­ud­valget.


Forretningen flytter senere til Hovedgaden 35, og et gæt er, at fotograf Erik E. Jacobsen senere over­dra­ger den til sin søn, som tilsyne­ladende er far til Suzanne fra vores klasse - men det er en helt anden historie.

Tougaards købmandsforretning på Kohave Alle 20 overfor sko­len (i dag Rungstedvej) viser sig at have en lang historie. Den er åbnet af faderen, Chr. Tougaard, allerede i 1901. Han var en driftig for­ret­nings­mand, som også stod bag Hørsholm Kaf­fe­magasin. I bedste Matador-stil er det sandsynligt, at sønnen får sin handelsuddannelse, for senere at kunne træde ind i fa­mi­li­ens virksomheder.

Chr. Tougaard dør som 62-årig i 1937, og den ti år yngre enke overtager købmandsforretningen, nok med hjælp fra sønnen, som jo senere fører den videre alene.


Der var ikke venlig stemning mellem vores Tougaard og skole­inspektør Svendsen. Vi hørte kun his­to­rien fra Tougaards side og syntes naturligvis, det var småligt, at Svendsen ikke kunne unde os et par operakarameller eller et negerkys i frikvarterene. Til­sy­ne­la­dende handlede det dog i stedet om, at skoleinspektøren var util­freds med, at købmanden ikke ville afstå fra at sælge tobak og al­ko­hol til elev­erne i skoletiden - og det er jo en helt anden sag.