Opdateringer

25. marts 2021· Endelig dato for 55-års-festen i august
12. marts 2021· The Blackmailers /Stig vender tilbage:  Nyt billede
10. februar 2021· Lidt af hvert:  Bænken
8. februar 2021· Forsiden  har fået et løft for større fleksibilitet
2. januar 2021· 10 år efter:  Ekstra - Tropperne indkaldes
19. december 2020· The Blackmailers:  Bonus - Lydoptagelser
· The Blackmailers:  Bonus - Tourplan/regnskab
7. december 2020···· Ny afdeling:  The Blackmailers
10. oktober 2020· Lidt af Hvert:  Andragendet imødekommet
4. september 2020· Lidt af Hvert:  Jespers ben
· Lidt af Hvert:  Nytårsaften 1965
· Lidt af Hvert:  Tougaard fra en ny vinkel
2. juli 2020···· Ny afdeling:  Lidt af hvert

Real66 er på Facebook. Ikke som selvstændig side, men som en mulighed for at få besked om opdateringer. Er du på Facebook, skal du søge @real66.dk og væl­ge Følg, så får du be­sked, når der er nyt fra hjem­me­si­den her.


11. maj 2020

Version 2.0! Velkommen til det opdaterede Real66. Den gamle version bar tyde­ligt præg af at være designet i begyn­del­sen af 0'erne, hvor Inter­nettet ofte blev til­gået med hylende tele­fon­modem og hvor skærmene havde ringe op­løs­ning.

Da verden lukkede corona-ned, fik jeg rigelig med tid i over­skud, og her i begyn­delsen af maj har jeg så brugt et par timer dag­ligt på pro­jektet. Det er gået glat og gelinde. Alle billeder er lavet igen i bedre kvali­tet, og det er blevet væ­sen­ligt hur­ti­gere at navi­gere rundt. Alle ikoner er hånd­prik­kede påny, og desig­net har fået et let løft, men sta­dig uden pop­smar­te koder - det er en absolut kemi­kalie­fri hjem­me­side...

...og så fik jeg endelig tilføjet bil­le­derne fra vores 50-års kom­sam­men for (suk) fire år siden.

Mogens